Våre tjenester

Unik tverrfaglig kompetanse: Freibus kunnskapsrike og engasjerte advokater hjelper deg med dine utfordringer. Bred og allsidig bakgrunn, og spesialisert på ulike områder.

Juridiske kompetanseområder

Forretning

 • Alkoholgivning/bevilingssaker

Økonomi

 • Banksaker/garantirett
 • Juridisk risikostyring
 • Arv/skifte

Eiendom

 • Reklemasjonsaker på bolig
 • Fagansvar for Eiendomsmegling
i

Lov & rett

 • Kontraktsrett
 • Sjørett
 • Helserett

Undervisning

 • Undervisningsoppdrag
 • Kurs

Tverrfaglig kompetanseområder

i

Kontraktsadministrasjon

i

Styrearbeid

i

Prosjektledelse

Spesialister på eiendomsrett

Advokatfirma Freibu AS har omfattende erfaring med saker om fast eiendom, enten det gjelder reklamasjoner på boligkjøp, bistand i forbindelse med salg/kjøp av næringsbygg eller eiendomsselskaper. Vi har nært samarbeid med revisorer og regnskapsførere dersom dette er påkrevd ved kjøp næringseiendom i selskaper og kan i samarbeid med disse foreta «due dilligence» undersøkelser før selskapet overtas. Vi har Alkohollovgivning som spesialitet, og driver omfattende undervisningsvirksomhet bla. for Handelshøgskolen ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø i blant annet forretningsjus, arbeidsrett, sjørett og styrearbeid. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Om oss

Advokatfirma Freibu AS har omfattende erfaring med saker om fast eiendom, enten det gjelder reklamasjoner på boligkjøp, bistand i forbindelse med salg/kjøp av næringsbygg eller eiendomsselskaper. Vi har nært samarbeid med revisorer og regnskapsførere dersom dette er påkrevd ved kjøp næringseiendom i selskaper og kan i samarbeid med disse foreta «due dilligence» undersøkelser før selskapet overtas.

Vi har også omfattende erfaring med reklamasjonssaker etter boligkjøp.

Vi yter også regelmessig juridisk bistand til borettslag og eierseksjonssameier.

Advokatfirma Freibu AS er fagansvarlig i henhold til Lov om eiendomsmegling nr. 73 av 2007 § 2-9, 2.ledd for Eie Eiendomsmegling i Tromsø og skal «sikre at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og god meglerskikk.»

Noen av våre spesialfelt

Fast eiendoms rettsforhold

Advokatfirma Freibu AS har lang erfaring med saker om fast eiendom, borettslag og eierseksjonssameier. Både i forhold til reklamasjoner, megleransvar, seksjonering mv, og kan bistå både privatpersoner og bedrifter.

Kontraktsrett

Advokatfirma Freibu AS arbeider i all hovedsak med kontraktsrett innen ulike fagfelt, og har lang erfaring med slike saker både i forliksrådet, domstolene, Forbrukertvistutvalget og rettsmegling.

Kontraktsrett

Advokatfirma Freibu AS arbeider i all hovedsak med kontraktsrett innen ulike fagfelt, og har lang erfaring med slike saker både i forliksrådet, domstolene, Forbrukertvistutvalget og rettsmegling.

Kontakt oss

Tlf

+47 950 75 632

Besøksadresse

Grønnegata 30, 9008 Tromsø