Våre tjenester

Unik tverrfaglig kompetanse: Freibus kunnskapsrike og engasjerte advokater hjelper deg med dine utfordringer. Bred og allsidig bakgrunn, og spesialisert på ulike områder.

Samlokalisert og i tett samarbeid med Eie Eiendomsmegling og Huseiernes Landsforbunds lokalkontor. I fellesskap gir vi et komplett tilbud innen eiendomsjus og kjøp av salg av eiendom samt bistand ved reklamsjonssaker. 

 Advokat Eskild Freibu er videre deltidsansatt som universitetslektor i juridiske fag ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, Tromsø og ved Handelshøgskolen Innlandet. 

 Han er videre fast tilknyttet Fagakademiet, som eid av LO, som er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i privat og offentlig sektor.  

 Advokatfirma Freibu AS kan derfor tilbyd både juridisk bistand og kurs innen en rekke juridiske fagområder. 

Avdeling Longyearbyen

Advokatfirmaet Freibu AS har startet ny avdeling på Svalbard hvor vi framover vil utføre mesteparten av våre tjenester.

Avdeling Tromsø

Advokatfirmaet Freibu AS har avdeling i Tromsø.

Juridiske kompetanseområder

Offentlig rett

 • Forvaltningsrett, klagesaker
 • Alkoholgivning/serveringslov/bevillingsaker
 • Saker etter Plan- og Bygningslov

Økonomi

 • Misligholdte låneavtaler
 • Finansavtaleloven
 • Kausjonsrett
 • Arv/skifte

Eiendom

 • Reklamasjonsaker på bolig
 • Fagansvar for Eiendomsmegling
 • Bistand borettslag/sameier
i

Lov & rett

 • Kontraktsrett
 • Sjørett
 • Helserett

Bedriftsjus

 • Oppsigelsessaker
 • Arbeidsmiljøloven
 • HMS
 • Styrearbeid
 • Aksjeloven

Undervisning/kursing

 • Undervisningsoppdrag
 • Kurs
 • Styrearbeid

Maritim juss

 • Sjøloven
 • Skipsarbeidsloven
 • Havrettstraktaten
 • NOR/NIS-regler

Offentlig rett

 • Forvaltningsrett, klagesaker
 • Alkoholgivning/serveringslov/bevillingsaker
 • Saker etter Plan- og Bygningslov

Økonomi

 • Misligholdte låneavtaler
 • Finansavtaleloven
 • Kausjonsrett
 • Arv/skifte

Eiendom

 • Reklamasjonsaker på bolig
 • Fagansvar for Eiendomsmegling
 • Bistand borettslag/sameier
i

Lov & rett

 • Kontraktsrett
 • Sjørett
 • Helserett

Bedriftsjus

 • Oppsigelsessaker
 • Arbeidsmiljøloven
 • HMS
 • Styrearbeid
 • Aksjeloven

Undervisning/kursing

 • Undervisningsoppdrag
 • Kurs
 • Styrearbeid

Maritim juss

 • jøloven
 • Skipsarbeidsloven
 • Havrettstraktaten
 • NOR/NIS-regler

Tverrfaglig kompetanseområder

i

Kontraktsadministrasjon

i

Styrearbeid

i

Prosjektledelse

Spesialister på eiendomsrett

Advokatfirma Freibu AS har omfattende erfaring med saker om fast eiendom, enten det gjelder reklamasjoner på boligkjøp, bistand i forbindelse med salg/kjøp av næringsbygg eller eiendomsselskaper. Vi har nært samarbeid med revisorer og regnskapsførere dersom dette er påkrevd ved kjøp næringseiendom i selskaper og kan i samarbeid med disse foreta «due dilligence» undersøkelser før selskapet overtas. Vi har Alkohollovgivning som spesialitet, og driver omfattende undervisningsvirksomhet bla. for Handelshøgskolen ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø i blant annet forretningsjus, arbeidsrett, sjørett og styrearbeid. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Eskild Freibu

Om oss

Advokatfirma Freibu AS har omfattende erfaring med saker om fast eiendom, enten det gjelder reklamasjoner på boligkjøp, bistand i forbindelse med salg/kjøp av næringsbygg eller eiendomsselskaper. Vi har nært samarbeid med revisorer og regnskapsførere dersom dette er påkrevd ved kjøp næringseiendom i selskaper og kan i samarbeid med disse foreta «due dilligence» undersøkelser før selskapet overtas.

Vi har også omfattende erfaring med reklamasjonssaker etter boligkjøp.

Vi yter også regelmessig juridisk bistand til borettslag og eierseksjonssameier.

Advokatfirma Freibu AS er fagansvarlig i henhold til Lov om eiendomsmegling nr. 73 av 2007 § 2-9, 2.ledd for Eie Eiendomsmegling i Tromsø og skal «sikre at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og god meglerskikk.»

Noen av våre spesialfelt

Fast eiendoms rettsforhold

Advokatfirma Freibu AS har lang erfaring med saker om fast eiendom, borettslag og eierseksjonssameier. Både i forhold til reklamasjoner, megleransvar, seksjonering mv, og kan bistå både privatpersoner og bedrifter.

Kontraktsrett

Advokatfirma Freibu AS arbeider i all hovedsak med kontraktsrett innen ulike fagfelt, og har lang erfaring med slike saker både i forliksrådet, domstolene, Forbrukertvistutvalget og rettsmegling.

Sjørett

Advokatfirma Freibu AS har i 20 år undervist i Sjørett ved Universitetet i Tromsø, og yter jevnlig bistand til rederier, herunder også søknader om statlige skjenkebevillinger om bord.

Kontakt oss

Besøksadresse kontor Longyearbyen

Vei 507.5, Leilighet H0404, 9170

Besøksadresse kontor

Tromsø

Grønnegata 30, 9008 Tromsø

Postadresse

Grønnegata 30, 9008 Tromsø

Tlf

+47 950 75 632