Advokatfirma Freibu AS har omfattende erfaring med saker om fast eiendom, enten det gjelder reklamasjoner på boligkjøp, bistand i forbindelse med salg/kjøp av næringsbygg eller eiendomsselskaper. Vi har nært samarbeid med revisorer og regnskapsførere dersom dette er påkrevd ved kjøp næringseiendom i selskaper og kan i samarbeid med disse foreta «due dilligence» undersøkelser før selskapet overtas.

Vi har også omfattende erfaring med reklamasjonssaker etter boligkjøp.

Vi yter også regelmessig juridisk bistand til borettslag og eierseksjonssameier.

Advokatfirma Freibu AS er fagansvarlig i henhold til Lov om eiendomsmegling nr. 73 av 2007 § 2-9, 2.ledd for Eie Eiendomsmegling i Tromsø og skal «sikre at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og god meglerskikk.»

Noen av våre spesialfelt:

Fast eiendoms rettsforhold

Advokatfirma Freibu AS har lang erfaring med saker om fast eiendom, borettslag og eierseksjonssameier. Både i forhold til reklamasjoner, megleransvar, seksjonering mv, og kan bistå både privatpersoner og bedrifter.

Kontraktsrett

Advokatfirma Freibu AS arbeider i all hovedsak med kontraktsrett innen ulike fagfelt, og har lang erfaring med slike saker både i forliksrådet, domstolene, Forbrukertvistutvalget og rettsmegling.

Alkohollovgivning

Advokat Eskild Freibu har 13 års erfaring med Alkohol- og Serveringslovgivningen som juridisk rådgiver for flere kommuner, advokat for bevillingshavere og som foreleser på kurs for blant annet kommuner og Helsedirektoratet v/KORUS-Nord.